Konferencja "Terapie celowane w onkologii"07.05.2012


słowa kluczowe:

19 maja 2012 r. w Warszawie odbędzie się konferencja „Terapie celowane w onkologii”. Podczas spotkania będzie mowa o przyszłością terapii celowanych i o tym, jakie szanse pacjentom dziś daje rozwój biologii molekularnej. Konferencja odbędzie się pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. n. biol. Janusza A. Siedleckiego – kierownika Zakładu Biologii Molekularnej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy.

Plan konferencji:

09.30

Rejestracja uczestników

20 min.

09.50

Uroczyste rozpoczęcie konferencji

10 min.

10.00

Wykład wprowadzający: Terapie celowane w onkologii – nowa jakość
prof. dr hab. n. biol. Janusz A. Siedlecki, Kierownik Zakładu Biologii Molekularnej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

30 min.

BLOK TEMATYCZNY: Praktyczne aspekty stosowania terapii celowanej

10.30

Współczesne możliwości i perspektywy w ukierunkowanym molekularnie leczeniu nowotworów głowy i szyi
dr Dorota Kiprian, Klinika Nowotworów Głowy i Szyi, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

30 min.

11.00

Leczenie ukierunkowane molekularnie niedrobnokomórkowego raka płuca
dr n. med. Dariusz Kowalski, Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

30 min.

11.30

Przerwa kawowa

15 min.

11.45

Wykład i dyskusja: Przeciwciała monoklonalne w leczeniu nowotworów
prof. dr hab. n. biol. Janusz A. Siedlecki, Kierownik Zakładu Biologii Molekularnej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

30 min.

12.15

Rola patomorfologa w diagnostyce molekularnej nowotworów
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Olszewski, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

30 min.

12.45

Przerwa kawowa

20 min.

BLOK TEMATYCZNY: Diagnostyka molekularna w przebiegu terapii celowanej

13.05

Rozwiązania dla cytogenetyki molekularnej

Wojciech Duljasz, Perlan Technologies

30 min.

13.35

Diagnostyka i monitorowanie terapii przewlekłej białaczki szpikowej (CML)
dr hab. n. med. Barbara Pieńkowska-Grela, Kierownik Samodzielnej Pracowni Cytogenetyki, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

20 min.

13.55

Diagnostyka molekularna w terapii raka jelita grubego, raka płuca oraz nowotworów głowy i szyi
mgr inż. Andrzej Tysarowski, Zakład Biologii Molekularnej, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

20 min.

14.15

Przerwa

15 min.
14.30

Diagnostyka molekularna glejaków o wysokim stopniu złośliwości
mgr inż. Mateusz Bujko, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

20 min.

14.50

Diagnostyka molekularna mięsaków tkanek miękkich i kości
Joanna Przybył, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

20 min.

15.10

Sesja pytań i odpowiedzi

20 min.

15.30

Zakończenie konferencji, rozdanie dyplomów

ISSN 1689-7730