Konflikt interesów - o uczciwości publikujących lekarzy07.09.2012

autor: Tomasz Woźniak
słowa kluczowe: leki

Lekarze publikujący w czasopismach naukowych mają obowiązek informowania o konflikcie interesów. Dotyczy to zwłaszcza przypadków, gdy lekarz jest w jakiś sposób finansowany przez firmę farmaceutyczną.
W przeciągu trzech lat od finansowania, spośród 91 takich autorów publikacji, trzydziestu dziewięciu napisało łącznie 404 publikacje powiązane w jakiś sposób z finansującą firmą. Niestety tylko dwie trzecie tych publikacji posiadało jakiekolwiek wskazanie dotyczące możliwego konfliktu interesów, natomiast jedynie jedna siódma prawidłowo opisywała rodzaj relacji pomiędzy lekarzem a koncernem.
Powielające się przypadki braku informacji o konflikcie interesów mogą świadczyć o finansowaniu reklamowania leków produkowanych przez firmę farmaceutyczną. Niemniej duży wpływ mogą mieć praktyki czasopism publikujących wyniki badań, które mają w tej kwestii różne wymagania.
Nieuczciwe praktyki stanowią pewne zagrożenie dla społeczeństwa, niemniej na chwilę obecną nie pozostaje nic innego jak lekki sceptycyzm.
Żaden z powyższych przypadków nie został skierowany do sądu.

 

Źródło:

http://www.plosmedicine.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1001280

ISSN 1689-7730