Lecznicze i diagnostyczne "kropki węglowe"07.02.2016


słowa kluczowe: nowotwór, leki

Naukowcom udało się opracować nowy marker i jednocześnie nośnik leków do jądra komórkowego. Są to dipolarne "kropki węglowe" (ang. carbon dot) - nanocząstki węglowe z powierzchnią pokrytą dodatnio i ujemnie naładowanymi grupami funkcyjnymi. Taka konstrukcja ułatwia przenoszenie cząstek do jądra komórkowego. Ich skuteczność jako nośnika leków przetestowano na myszach, gdzie wykazano znaczną poprawę skuteczności działania leku (doksurbicyny) na komórki guza względem leku podanego bez nośnika. Ponadto "kropki węglowe" posiadają właściwości fotoluminescencyjne, które pozwalają na monitorowanie komórek. Możemy mieć nadzieję, że za jakiś czas nośniki te będą powszechnie wykorzystywane w medycynie.

Źródło:

  • Cell Nucleus-Targeting Zwitterionic Carbon Dots; Yun Kyung Jung, Eeseul Shin & Byeong-Su Kim; Scientific Reports 5, Article number: 18807 (2015)

ISSN 1689-7730