Malaria – wskazówki dotyczące projektowania szczepionek26.07.2018

autor: Małgorzata Szeląg
Zakład Genetyki Molekularnej Człowieka, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
słowa kluczowe:

Szczepienie atenuowanymi sporozoitami zarodźca sierpowatego (Plasmodium falciparum, PfSPZ) – jednego z 4 głównych gatunków Plasmodium wywołujących malarię u ludzi charakteryzuje się silną odpowiedzią immunologiczną. Jednak specyficzni mediatorzy tej ochronnej odpowiedzi immunologicznej pozostają niezdefiniowani. Seder i wsp. w celu zbadania tego zjawiska wyizolowali od kilku ludzi poddanych immunizacji atenuowaną szczepionką PfSPZ przeciwciała monoklonalne skierowane przeciwko białku circumsporozoitowemu Plasmodium falciparum (PfCSP). Białko to pokrywa powierzchnię sporozoitów i odgrywa kluczową rolę w inwazji hepatocytów. Jedno z przeciwciał, CIS43, nadawało sterylną ochronę w dwóch różnych mysich modelach zakażenia malarią. Przeciwciało ograniczyło cięcie PfCSP na PfSPZ, proces wymagany do zakażenia hepatocytów przez sporozoity. Podobnie Lanzavecchia i wsp. wyizolowali przeciwciała klasy IgM i IgG z ochotników z Tanzanii eksponowanych na malarię, którym wielokrotnie wstrzykiwano napromienione PfSPZ. Wyizolowane przeciwciała wykazywały silną aktywność neutralizującą u myszy z humanizowanymi wątrobami. Najbardziej neutralizujące przeciwciała IgG są kodowane przez geny VH3-30f. Analiza struktury krystalicznej jednego z przeciwciał VH3-30f w kompleksie z N-końcowym peptydem łącznikowym PfCSP pozwoliła na opracowanie mechanizmu rozpoznawania antygenu.

Źródło:

  • Tan J. i wsp. (2018) A public antibody lineage that potently inhibits malaria infection through dual binding to the circumsporozoite protein. Nat. Med. https://doi. org/10.1038/nm.4513
  • Kisalu N. i wsp. (2018) A human monoclonal antibody prevents malaria infection by targeting a new site of vulnerability on the parasite. Nat. Med. https://doi.org/10.1038/nm.4512

ISSN 1689-7730