Medyczny Nobel 201407.10.2014

autor: Marcin Sajek
słowa kluczowe:

W tym roku Nagrodą Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny uhonorowana została trójka naukowców. Połowę nagrody otrzymał John O'Keefe a po jednej czwartej małżeństwo May-Britt Moser i Edvard I. Moser. Nagroda została przyznana za badania nad komórkami mózgowymi odpowiedzialnymi za orientację przestrzenną, umiejętność odnajdywania i zapamiętywania drogi - mówiąc prostym językiem - za badania nad wewnętrznym GPSem. W 1971 badania na szczurach doprowadziły O'Keefe'a do wniosku, że w hipokampie znajdują się komórki odpowiedzialne za tworzenie mapy miejsca, w którym się znajdujemy. W zależności w którym punkcie pokoju znajdował się szczur uaktywniały się inne komórki. Ponad 30 lat później w 2005 roku May-Britt Moser i Edvard Moser zidentyfikowali tzw. komórki siatki (ang. grid cells) odpowiedzialne za tworzenie układu współrzędnych pozwalającego określić położenie oraz za odnajdywanie drogi. John O'Keefe, z pochodzenia Amerykanin dzisiaj pracuje w University College London; May-Britt Moser i Edvard I. Moser, oboje pochodzący z Norwegii, w Kavli Institute for Systems Neuroscience and Centre for the Biology of Memory w Trodheim.

Żródło:
nobelprize.org

ISSN 1689-7730