Mikrobiom myszy a badania przedkliniczne.10.09.2016

autor: Tomasz Woźniak
słowa kluczowe:

Duży procent badań przedklinicznych okazuje się trudny lub niemożliwy do powtórzenia. Pomimo przykładania coraz większej wagi do unifikacji warunków bytowych badanych gryzoni, okazuje się, że wciąż pozostaje pewien istotny czynnik mający olbrzymi wpływ na powtarzalność wyników. Chodzi o mikrobiom - bakterie oraz inne mikroorganizmy zamieszkujące organizmy mysie. W kilku eksperymentach zaobserwowano, że dla niektórych zwierząt wyniki badań różniły się od oczekiwanych, przy czym udawało się zmienić ten stan poprzez umieszczenie myszy wraz z innymi, co pozwalało na przywrócenie naturalnego mikrobiomu. Dalsze badania pokazały, że myszy dostarczane od różnych hodowców mają nieco odmienny skład flory bakteryjnej, co było wynikiem między innymi starań, aby wszystkie zwierzęta były zdrowe i trzymane w sterylnych warunkach. Dla części badań kluczowe może być jednak, by myszy posiadały bardziej bogaty mikrobiom, a nawet pewną liczbę patogenów, przez co odtwarzany będzie bardziej naturalny i realistyczny stan m.in. układu immunologicznego. Kilka najbliższych lat pokaże, czy nowe podejście do mikrobiomu gryzoni wykorzystywanych w badaniach przedklinicznych przełoży się na lepsze i bardziej powtarzalne wyniki.

Źródło:

 

  • http://www.sciencemag.org/news/2016/08/mouse-microbes-may-make-scientific-studies-harder-replicate?utm_campaign=news_daily_2016-08-17&et_rid=152711419&et_cid=724731

 

ISSN 1689-7730