Mikroby powodują raka okrężnicy10.05.2016

autor: Tomasz Woźniak
słowa kluczowe:

Naukowcy znaleźli powiązanie pomiędzy rakiem okrężnicy a określonymi szczepami bakterii zamieszkującymi organizm ludzki. Udało się to dzięki badaniom białka kalcyneuryny potrzebnego do aktywacji komórek T, które podlega zwiększonej ekspresji w komórkach nowotworowych. Okazało się, poprzez rozwarstwienie flory bakteryjnej oraz zaburzenia funkcjonowania bariery ochronnej uruchamiana jest ścieżka przekazywania sygnałów powiązana z nowotworem. Dzieje się to poprzez zwiększenie aktywności receptora Toll-podobnego, co powoduje zwiększenie produkcji kalcyneuryny. Badania na organizmach ludzkich potwierdziły, że zwiększona ilość kalcyneuryny jest powiązana ze wzrostem komórek nowotworowych oraz mniejszą przeżywalnością. Prawdopodobnie nie jest to jedyna ścieżka poprzez którą mikroorganizmy mogą wywoływać zmiany nowotworowe, ponieważ bakteria Fusobacterium nucleatum która również może wpływać na powstawanie nowotworów nie wykorzystuje tego szlaku przekazywania sygnałów.

Źródło:

  • http://www.nature.com/nm/journal/v22/n5/full/nm.4072.html

ISSN 1689-7730