Dzisiaj jest Światowy Dzień Mózgu: 18.03

Mniej groźne Clostridium difficile, czyli krótko o monitoringu infekcji z użyciem rybotypowania.07.10.2012

autor: Tomasz Woźniak
słowa kluczowe: Clostridium difficile, rybotyp

Clostridium difficile jest gram dodatnią bakterią, która jest główną przyczyną rzekomobłoniastego zapalenia jelit. Wzrastająca liczba zakażeń Clostridium difficile spowodowała wzmocnienie nadzoru nad infekcjami tą bakterią. W tym celu w 2007 roku w Anglii powstała Clostridium difficile Ribotyping Network - instytucja zajmująca się monitoringiem zakażeń przez rybotypowanie, czyli analizę genów kodujących RNA budujące rybosomy.

Od swojego powstania w ramach swojego działania, sieć przeanalizowała 11294 przypadki zakażeń. Zaobserwowano znaczące zmiany w częstotliwości występowania poszczególnych rybotypów (odmian) bakterii na przestrzeni lat. Największy spadek zaobserwowano w przypadku rypotypu 027. Rybotyp ten, po raz piewszy znaleziony w Wielkiej Brytani w 2005 roku, w latach 2007-2008 roku stanowił 55% wszystkich zakażeń, natomiast rok później 36% a dwa lata później 21%. Jednocześnie zaobserwowano znaczący spadek śmiertelności wśród zainfekowanych pacjentów i jako jedną z przyczyn podaje się zmniejszony odsetek rypotypu 027 w kolejnych latach. Przeprowadzone badania wskazują na znaczenie rybotypowania oraz czynników ryzyka w monitoringu zakażeń C. difficile.

Źródło

  • Wilcox MH, Shetty N, Fawley WN, Shemko M, Coen P, Birtles A, Cairns M, Curran MD, Dodgson KJ, Green SM, Hardy KJ, Hawkey PM, Magee JG, Sails AD, Wren MW. Changing Epidemiology of Clostridium difficile Infection Following the Introduction of a National Ribotyping-Based Surveillance Scheme in England. Clin Infect Dis. 2012 Oct;55(8):1056-63. Epub 2012 Jul 11.

ISSN 1689-7730