mRNA kodujące bispecyficzne przeciwciała eliminują nowotwory20.09.2017

autor: Małgorzata Szeląg
Zakład Genetyki Molekularnej Człowieka, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
słowa kluczowe:

Rozwój terapeutycznych bispecyficznych przeciwciał przeciwko limfocytom T, które rekrutują cytotoksyczne limfocyty T do komórek nowotworowych, został utrudniony przez wyzwania związane z ich produkcją, jak również krótkim okresem półtrwania w surowicy. Aby obejść te problemy, Stadler i wsp. wygenerowali mRNA zawierające 1-metylopseudourdynę, kodujące bispecyficzne przeciwciała skierowane przeciwko receptorom CD3 limfocytów T i rozpoznawanym przez ten receptor nowotworowym antygenem. U myszy, wstrzyknięte mRNA kodujące przeciwciała utrzymały poziom przeciwciał terapeutycznych i bezpiecznie wyeliminowały guzy w mysim modelu przeszczepionego ludzkiego raka jajnika.

Źródło:

  • Stadler C. i wsp. Elimination of large tumors in mice by mRNA-encoded bispecific antibodies. Nat. Med. 23, 815–817 (2017).

ISSN 1689-7730