Nanodiamenty jako nośnik genów07.03.2016

autor: Tomasz Woźniak
słowa kluczowe:

Kiedy myślimy o nośniku materiału genetycznego, prawdopodobnie nie myślimy o diamentach. Może się to jednak zmienić za sprawą nowej technologii, w której to miniaturowe diamenty służą jako nośnik do którego przyczepiają się cząsteczki kwasu nukleinowego. Aby było to możliwe na powierzchni nanodiamentów umieszczane są polipeptydy zbudowane z lizyny (poly-L-lysine). Aby uniknąć oddysocjowania, polipeptydy zostały unieruchomione za pomocą wiązań kowalencyjnych. Do tak przygotowanych cząsteczek mogą przyłączać się cząsteczki DNA lub RNA, dzięki oddziaływaniom elektrostatycznym pomiędzy dodatnio naładowanym nanodiamentem a ujemnie naładowanym kwasem nukleinowym. Technologia ta z stanowi duży krok naprzód, przenoszone cząsteczki DNA lub RNA nie ulegają uszkodzeniom strukturalnym, m.in. fragmentacji. Z drugiej strony wyzwanie stanowi między innymi pojawianie się agregatów nanodiamentów (wynikających z metody syntezy) lub przyłączanie się innych niż kwas nukleinowy cząsteczek np. albumin występujących we krwii.

Źródło:

  • Lysine-functionalized nanodiamonds as gene carriers: development of stable colloidal dispersion for in vitro cellular uptake studies and siRNA delivery application; Saniya Alwani, Randeep Kaur, Deborah Michel, Jackson M Chitanda, Ronald E Verrall, Chithra Karunakaran, and Ildiko Badea; Int J Nanomedicine. 2016; 11: 687–702.

ISSN 1689-7730