Neuroblastoma - nowe nadzieje podczas nawrotów choroby dzięki sekwencjonowaniu tuż przed leczeniem14.01.2017

autor: Tomasz Woźniak
słowa kluczowe:

Nerwiak zarodkowy (ang. neuroblastoma) to trudny do wyleczenia nowotwór tkanki nerwowej, który dotyka głównie dzieci w wieku do pięciu lat. Najnowsze badania pokazują, że podczas nawrotu choroby komórki nowotworowe często posiadają dodatkowe mutacje, inne niż te występujące na początku choroby. Silnie wspierato hipotezę, że pod presją chemioterapii nowotwór ulega silnym zmianom (tzw. ewolucja klonalna). W ich wyniku komórki, które przetrwały leczenie posiadają inne mutacje niż komórki na początku leczenia. Wśród tych mutacji pojawiają się również takie, które mogą być celem dla obecnie istniejących leków. W związku z tym bardzo istotne jest, by sekwencjonować DNA komórek nowotworowych przed rozpoczęciem leczenia a nie tylko w momencie zdiagnozowania choroby. Dzięki temu szansa na przedłużenie życia lub wyleczenie pacjenta znacząco się zwiększy.

Źródło:

  • http://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1006501

ISSN 1689-7730