Nowa platforma dostarczania leków do nowotworów07.02.2016

autor: Tomasz Woźniak
słowa kluczowe: nowotwór, leczenie, leki

Jedną z głównych różnic pomiędzy zdrową tkanką a nowotworem są różnice w metabolizmie. Ze względu na słabsze ukrwienie guza, do komórek nowotworowych dostarczana jest mniejsza ilość tlenu oraz substancji odżywczych, co przekłada się na zwiększoną produkcję kwasu mlekowego i zakwaszenie otoczenia guza. W warunkach kwasowych histydyna - jeden z aminokwasów wchodzących w skład białek może zmienić ładunek na dodatni. Pozwala to na lepszą penetrację peptydów bogatych w histydynę do tkanki nowotworowej.

Drugą cechą która charakteryzuje nowotwory jest angiogeneza - tworzenie nowych naczyń krwionośnych. W procesie tym uczestniczy białko integryna αvβ3, kóre jest celem między innymi dla peptydów RGD (Arg-Gly-Asp).

Naukowcom udało się stworzyć liposomy - pęcherzyki zbudowane z podwójnej błony fosfolipidowej, na których powierzchni umieszczono zarówno reagujący na zakwaszenie peptyd [D]-H6L9 jak i ligand RGD. Dzięki takiemu połączeniu, stworzone liposomy są znacznie skuteczniejsze niż te, które zawierały tylko jeden z wymienionych związków. Być może niedługo doczekamy się nowych leków w których zostanie zastosowana ta platforma

Źródło

  • Dual-functionalized liposomal delivery system for solid tumors based on RGD and a pH-responsive antimicrobial peptide; Qianyu Zhang, Libao Lu, Li Zhang, Kairong Shi, Xingli Cun, Yuting Yang, Yayuan Liu, Huile Gao & Qin He; Scientific Reports 6, Article number: 19800 (2016)

ISSN 1689-7730