Nowe perspektywy w leczeniu glejaka.07.06.2016

autor: Tomasz Woźniak
słowa kluczowe:

Podczas corocznego spotkania Amerykańskiego Stowarzyszenia Onkologii Klinicznej (ASCO) zaprezentowano wyniki trzeciej fazy prób klinicznych leczenia jednego z typów glejaka za pomocą nowej terapii. W terapii tej do leczenia glejaka bez delecji 1p/19q oprócz wcześniej stosowanej radioterapii zastosowano również temozolomid. wyniki wskazują, że przeżywalność jest znacznie wyższa w przypadku terapii kombinowanej w stosunku do samej radioterapii i zmiana ta zwiększa się wraz z upływem czasu. Przeżywalność powyżej 5 lat zwiększyła się z 44.1% do 55.9% natomiast mediana dla czasu bez progresji choroby z 19 do 42,8 miesiąca. Dzięki tak znacznej poprawie terapia z wykorzystaniem temozolomidu najprawdopodobniej stanie się nowym standardem leczenia glejaków.

Źródło:

  • http://abstracts.asco.org/176/AbstView_176_162108.html

ISSN 1689-7730