Nowe spojrzenie na astmę.14.03.2017

autor: Tomasz Woźniak
słowa kluczowe:

Naukowcy badający ciężke przypadki astmy odkryli, że istotną rolę w procesie choroby pełnią komórki NK (ang. Natural Killer). Komórki NK u chorych mniej skutecznie niszczą komórki celu pomimo wydzielania większej ilości cytotoksycznych mediatorów (np. perforyn których uwolnienie prowadzi do apoptozy wybranych komórek). Co więcej upośledzone działanie tych komórek przekłada się na zwiększoną ilość komórek CD4+ T oraz neutrofili, które nie są usuwane przez komórki NK. Z kolei ilość wzbogazonych w T H1 komórek BAL CCR6CCR4CD4+ T oraz CD56 dim NK jest odwrotnie skorelowana z działaniem płuc.
Leczenie astmy często polega na podawaniu kortykosteroidów. Mają one działanie przeciwzapalne, jednak poprawę obserwuje się jedynie u około 20% pacjentów. Okazuje się że kortykosteroidy upośledzają zdolność komórek NK do niszczenia komórek-celów, jednocześnie powodując zmniejszenie liczby samych komórek NK. Najprawdopodobniej mechanizm ten poprzez upośledzenie zdloności zwalczania wirusów wydłuża trwanie stanu zapalnego.
Wyniki tych badań wyraźnie pokazują, że komórki NK w dużym stopniu odpowiadają za regulację stanu zapalnego i stanowią dobry cel dla przyszłych terapii.

Źródło:

  • Science Immunology Natural killer cell–mediated inflammation resolution is disabled in severe asthma Melody G. Duvall, Cindy Barnig, Manuela Cernadas, Isabell Ricklefs, Nandini Krishnamoorthy,Nicole L. Grossman, Nirav R. Bhakta, John V. Fahy, Eugene R. Bleecker, Mario Castro, Serpil C. Erzurum, Benjamin M. Gaston, Nizar N. Jarjour, David T. Mauger, Sally E. Wenzel, Suzy A. Comhair, Andrea M. Coverstone, Merritt L. Fajt, Annette T. Hastie, Mats W. Johansson, Michael C. Peters, Brenda R. Phillips, Elliot Israel, Bruce D. Levy, National Heart, Lung, oraz Blood Institute’s Severe Asthma Research Program-3 Investigators

ISSN 1689-7730