Dzisiaj jest Światowy Dzień Mózgu: 18.03

Nowe standardy hormonoterapii uzupełniającej w raku piersi.07.08.2013

autor: lek. Sebastian Woźniak
Zakład Immunologii Nowotworów WCO w Poznaniu, Oddział Chemioterapii WCO w Poznaniu
słowa kluczowe: nowotwór

Na tegorocznym spotkaniu ASCO (American Society of Oncology) zaprezentowano wyniki badania, które zmieni dotychczasowe standardy hormonoterapii uzupełniającej u chorych z rozpoznanym rakiem piersi. Na początek wyjaśnijmy kiedy hormonoterapia ma zastosowanie i jaki jest jej cel.

Pacjentka, której usunięto raka piersi zgłasza się do lekarza po odbiór wyniku histopatologicznego. W wyniku otrzymuje informacje na temat wymiarów guza, typu histopatologicznego oraz obecności na komórkach guza antygenów HER2 i receptorów dla estrogenu i progesteronu. Wysoka ekspresja tych ostatnich wymienionych receptorów mówi nam, że prowadzenie hormonoterapii ma sens. Komórki nowotworowe posiadające te receptory są stale pobudzane przez własne hormony pacjentki do podziałów i tym samym odpowiadają za powiększanie się guza. Hormonoterapia ma na celu zablokowanie tych receptorów na komórkach nowotworowych, które mogłyby pozostać w organizmie pacjentki po operacji. Dotychczas standardowym postępowaniem było podawanie tamoksifenu przez 5 lat po leczeniu operacyjnym jako tzw. hormonoterapię adjuwantową (uzupełniającą). Tamoksifen ma pozytywne działanie na układ sercowo-naczyniowy, dlatego czasami zdarzało się pozostawić ten lek na dłuższy okres czasu. Ponadto lekarze zaczęli się zastanawiać czy wydłużenie okresu podawania tego leku mogłoby mieć też korzystny wpływ na występowanie wznów nowotworu.

 

Aktualnie prezentowane wyniki badania aTTom wykazują zmniejszenie umieralności z powodu raka piersi o jedną trzecią w ciągu dziesięciu lat pobierania tamoksifenu, a w kolejnych latach o połowę. Niestety są też działania uboczne. Okazało się, że dwukrotnie wzrosło ryzyko zachorowania na raka trzonu macicy. Zmniejszenie umieralności z powodu raka piersi jest jednak na tyle znaczącym osiągnięciem, że 10-letni okres prowadzenia hormonoterapii stanie się nowym standardem leczenia uzupełniającego.

Literatura:

  • Gray RG et al. "aTTom: Long-term effects of continuing adjuvant tamoxifen to 10 years versus stopping at 5 years in 6,953 women with early breast cancer." J Clin Oncol 31, 2013 (suppl; abstr 5)

ISSN 1689-7730