Nowy cel terapeutyczny w walce z grzybami patogennymi.14.12.2016

autor: Tomasz Woźniak
słowa kluczowe:

Na chwilę obecną leki przeciwgrzybicze ograniczają się do czterech różnych grup: polienów, azoli, echinocandyn i flucytosiny. Wpływają one na działanie błony komórkowej, biosyntezę ściany komórkowej, syntezę DNA i metabolizm ergosterolu. Jednocześnie ciągle wzrasta oporność patogennych grzybów na dostępne leki. Nowe odkrycia wskazują, że za zjadliwość i żywontość komórek grzybiczych w dużym stopniu odpowiada stan chromatyny. Chromatyna jest zbudowana z białek histonowych i nawiniętych na nie cząsteczek DNA. Białka histonowe mogą być w sposób odwracalny modyfikowane potranslacyjnie na różne sposoby np. przez różne acetylotransferazy lizynowe lub deacetylazy lizynowe. Jest to element złożonego procesu regulacji ekspresji genów w komórce. Dowiedziono, że usunięcie lub inhibicja jednego z białek modyfikujących białka histonowe może w różny spowób wpłynąć na działanie komórki, jej zjadliwość czy wrażliwość na leki. W związku z tym enzymy modyfikujące białka histonowe stanowią dobry cel terapeutyczny. W chwili obecnej trwają badania nad zastosowaniem inhibitorów deacetylaz lizynowych w terapii nowotworów i chorób neurodegeneracyjnych. Okazało się, że w połączeniu z obecnie dostępnymi lekami, substancje te okazały się skuteczne w walce z opornymi szczepami grzybów patogennych.

Źródło:

  • http://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1005938

ISSN 1689-7730