Od redakcji07.07.2011


słowa kluczowe:

Szanowni Państwo.

Zapraszam do lektury lipcowegu numeru IGM Internetowej Gazety Medycznej. Znaleźć tu można doniesienia poświęcone pierwszemu bezpośredniemu dowodowi na to, że bakterie bartonelli są przenoszone przez kleszcze oraz opisujące interesujący przypadek pacjentki cierpiącej na mukowiscydozę, u której przeprowadzono transplantację płuc ze względu na infekcje grzybicze. Ponadto przeczytać można o zespole ostrej moszny, schorzeniu, którego nie powinno się ignorować.

Źyczę wszystkim przyjemnego i zdrowego wypoczynku podczas tegorocznych wakacji.

W imieniu redakcji

Tomasz Woźniak

ISSN 1689-7730