Od redakcji07.10.2012


słowa kluczowe:

W październikowym numerze naszej gazety chcieliśmy przedstawić dwa doniesienia, jedno dotyczące chemioterapii mięsaków a drugie rybotypowaniu Clostridium difficile oraz krótki artykuł poświęcony proteomice w dopingu będący kontynuacją tematu z poprzedniego numeru.

Serdecznie zapraszamy do lektury

W imieniu redakcji

Tomasz Woźniak

ISSN 1689-7730