Od redakcji07.05.2012


słowa kluczowe:

Czterdziesty drugi numer naszego pisma zawiera ciekawe artykuły dotyczące jednego z białek prionowych, leczenia choroby Parkinsona oraz zdwojeń przewodu pokarmowego u dzieci. Mamy również przyjemność objąć patronat medialny nad konferencją "Terapie celowane w onkologii". Serdecznie zapraszam do lektury.

W imieniu redakcji

Tomasz Woźniak

ISSN 1689-7730