Od redakcji07.05.2013


słowa kluczowe:

Serdecznie zapraszam do lektury pięćdziesiątego czwartego numeru IGM. Opublikowaliśmy ciekawe artykuły poświęcone DNA origami oraz roli kisspeptyny w procesie metastazy. Ponadto przeczytać można doniesienie dotyczące bezpieczeństwa badań nad groźnymi patogenami

W imieniu redakcji

Tomasz Woźnak

ISSN 1689-7730