Ogólnopolskie Forum Ochrony Zdrowia 2013 - patronat medialny07.01.2013


słowa kluczowe:

Serdecznie zapraszamy na Ogólnopolskie Forum Ochrony Zdrowia. Konferencja jest przeznaczona dla osób pracujących w podmiotach medycznych i przewidziana jest na 01 marca 2013r w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8 w budynku Oxford Tower. Wśród uczestników konferencji planujemy zebrać m. in. kadrę zarządzającą w podmiotach leczniczych ZOZ / NZOZ, klinik dentystycznych i estetycznych, ale również kierowników działu statystyki, IT, jakości i nadzoru, radców prawnych oraz osób lekarzy i pielęgniarzy mających kontakt z Pacjentami.

więcej informacji

strona domowa konferencji

ISSN 1689-7730