Pochodna marihuany w leczeniu padaczki u dzieci i młodych dorosłych.10.01.2016

autor: lek. Sebastian Woźniak
Zakład Immunologii Nowotworów, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu; Oddział Onkologii Klinicznej, Centrum Medyczne „Małgorzata” w Śremie
słowa kluczowe:

Cannabis sativa – roślina będąca źródłem powszechnie znanej marihuany jest od długiego czasu wykorzystywana w leczeniu wielu schorzeń – od bólu do anoreksji. Zawiera ona ponad 80 substancji określanych jako phytokannabinoidy, z których najlepiej zbadane są dwa: tetrahydrokannabiniol i kannabidiol. Pierwsza z tych substancji poza właściwościami leczniczymi wykazuje również wiele działań niepożądanych. Kannabidiol jest słabiej poznaną substancją, która jak dotąd występuje w preparatach leczniczych razem z tetrahydrokannabiniolem. Zakłada się, że zastosowana w monoterapii nie będzie wykazywała tak wielu niekorzystnych działań.

W ostatnich latach obserwujemy w mediach duży nacisk na zalegalizowanie wykorzystania preparatów marihuany w leczeniu chorób, z którymi współczesna medycyna nie radzi sobie w wystarczającym stopniu. Do schorzeń tych należy oporna na leczenie padaczka, szczególnie występująca u dzieci i młodych dorosłych. Przeszkodą jest brak danych medycznych, które potwierdziłyby skuteczność takiej terapii. Prezentowane badanie zostało przeprowadzone w 11 dużych ośrodkach leczenia padaczki na terenie Stanów Zjednoczonych. Kwalifikowane były osoby z ciężką postacią opornej na leczenie padaczki w wieku od 1 do 30 lat w trakcie otrzymywania leków przeciwpadaczkowych w stałej dawce. Chorzy otrzymywali doustny kannabidiol w dawce 2-5 mg na kg masy ciała na dzień. Następnie dawka była stopniowo zwiększana do wystąpienia objawów nietolerancji lub osiągnięcia (w zależności od ośrodka) dawki 25mg/kg lub 50mg/kg. Celem badania było określenie bezpieczeństwa i tolerancji stosowania leku oraz określenie jego skuteczności na podstawie średniej zmiany w częstotliwości występowania napadów drgawek w ciągu miesiąca wyrażonej w procentach.

Do badania zakwalifikowano 214 chorych. Ocenę bezpieczeństwa leczenia przeprowadzono na 162 chorych, a ocenę skuteczności na 137 chorych. Określono działania niepożądane, z których u przynajmniej 10% chorych wystąpiły: senność, utrata apetytu, biegunka, zmęczenie i konwulsje. U 48 chorych wystąpiły ciężkie działania niepożądane, z których najpoważniejszym było wystąpienie stanu padaczkowego (status epilepticus). Średni miesięczny procent napadów drgawek wynosił przed badaniem 30%, a po 12 tygodniach leczenia 15,8%. Tym samym stwierdzono redukcję drgawek o 36,5%.

Wyniki badania sugerują, ze kannabidiol może zmniejszać częstotliwość występowania drgawek i jest dosyć bezpiecznym lekiem do stosowania u dzieci i młodych dorosłych. Uzyskane wyniki wymagają jednak potwierdzenia w badaniach randomizowanych.

Źródło:

Devinsky O et al. „Cannabidiol in patients with treatment-resistant epilepsy: an open-label interventional trial.” Lancet Neurol 2015 December 23, 2015.

ISSN 1689-7730