Poznańskie Konsorcjum RNA uzyskało status KNOW07.06.2014

autor: Magdalena Czułup
słowa kluczowe:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało prestiżowy status KNOW (Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący) w naukach biologicznych Poznańskiemu Konsorcjum RNA w skład którego wchodzą ICHB PAN i Wydział Biologii UAM.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnęło konkurs na jednostki naukowe, które uzyskają prestiżowy status KNOW w naukach biologicznych, rolniczych i naukach o Ziemi. Nagrodzone jednostki uzyskują dodatkową premię finansową.

Status KNOW to nie tylko prestiż, ale przede wszystkim duże pieniądze. Przez 5 lat, bo na tyle przyznawany jest KNOW, wybrane jednostki otrzymywać będą dodatkowe finansowanie w kwocie nawet 10 mln rocznie. Jak powiedziała Polskiej Agencji Prasowej minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska-Bobińska, są to pieniądze na rozwój tych jednostek i na dalsze budowanie doskonałości (cyt. za: PAP, Nauka w Polsce). Będzie je można przeznaczyć m.in. na wzmocnienie potencjału naukowego i badawczego, rozwój kadry naukowej, kreowanie atrakcyjnych warunków pracy badawczej, budowanie silnej i rozpoznawalnej marki, a także na wyższe wynagrodzenia naukowców czy zatrudnienie w Polsce zagranicznych uczonych, jak również specjalne stypendia naukowe dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich oraz wybitnych studentów.

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN i Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzą badania nad RNA już od lat sześćdziesiątych XX wieku. Należą do światowej czołówki. W 2011 roku obie instytucje połączyły siły, tworząc Poznańskie Konsorcjum RNA.

 Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk istnieje już od prawie 25 lat. Jego zalążek stanowił powstały w 1969 roku Zakład Stereochemii Produktów Naturalnych Instytutu Chemii Organicznej PAN, przekształcony w roku 1980 w samodzielny Zakład Chemii Bioorganicznej PAN, a następnie w 1988 w Instytut Chemii Bioorganicznej PAN.

Badacze koncentrować się będą między innymi na badaniach nad chorobami dziedzicznymi i nowotworowymi, w których cząstki RNA odgrywają kluczowe znaczenie. Poszukują nowych metod terapeutycznych. Inne badania dotyczyć będą chorób wywoływanych przez infekcje wirusami RNA oraz badania nad tworzeniem nowych narzędzi bioinformatycznych, które pozwolą na lepsze zrozumienie relacji między strukturą i funkcją RNA.

Badania mają szansę pogłębić obowiązującą wiedzę na temat najważniejszych procesów biologicznych, co zaowocuje projektowaniem nowych terapii i innowacyjnymi procedurami biotechnologicznymi. Status KNOW umożliwi stworzenie aż czterech nowych grup badawczych. W ciągu pięciu lat zatrudnionych zostanie 50 nowych doktorantów. Konsorcjum uruchomi międzynarodową szkołę doktorantów – specjalistów w badaniach nad RNA. Zostanie też uruchomiony specjalny fundusz dla młodych naukowców z innych laboratoriów, którzy będą się w Poznaniu uczyć nowych technik badawczych.

Konkurs o nadanie statusu KNOW jest prowadzony od 2012 r. Mogą w nim startować podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, centrów naukowych utworzonych przez szkoły wyższe oraz konsorcja naukowe, prowadzące badania naukowe na najwyższym poziomie, posiadające uprawnienia do nadawania stopni naukowych, prowadzenia studiów doktoranckich powiązanych z prowadzonymi badaniami naukowymi i zapewniającymi wysoką jakość kształcenie. Status KNOW przyznawany jest na pięć lat, w ciągu którego jednostki te mogą z budżetu państwa otrzymać środki na rozwój i badania.

W Polsce mamy już 10 Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących. W 2012 roku status KNOW w dziedzinie nauk ścisłych, nauk medycznych i farmaceutycznych oraz nauk o zdrowiu na lata 2012–2017 otrzymały:

 • Warszawskie Centrum Nauk Matematycznych
 • Krakowskie Konsorcjum Naukowe im. Mariana Smoluchowskiego „Materia-Energia-Przyszłość”
 • Warszawskie Akademickie Konsorcjum Chemiczne
 • Konsorcjum Naukowe Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Farmakologii PAN
 • Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Centrum Badań Innowacyjnych w Białymstoku.

W tym roku w dziedzinie nauk biologicznych, rolniczych i nauk o Ziemi status KNOW na lata 2014–2019 otrzymały cztery jednostki:

 • Jagiellońskie Konsorcjum Naukowo-Biznesowe dla Badań Biomolekularnych i Komórkowych (Cell-Mol-Tech) – kategoria nauk biologicznych
 • Poznańskie Konsorcjum RNA – kategoria nauk biologicznych
 • Centrum Studiów Polarnych – kategoria nauk o Ziemi
 • Wrocławskie Centrum Biotechnologii – kategoria nauk rolniczych

Źródło:

 1. http://www.poznan.pl/mim/s8a/news/poznanskie-konsorcjum-rna-uzyskalo-status-know,70420.html
 2. http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/know-y-wybrane.html

ISSN 1689-7730