Pregnenolon na "trawkę" - czyli jak mózg broni się przed nadmiarem THC07.01.2014

autor: Marcin Sajek
słowa kluczowe:

Pregnenolon (3b-hydroxypregn-5-en-20-on) uważany był do tej pory za nieaktywny prekursor hormonów steroidowych. To z niego produkowane są takie aktywne neurosteroidy jak siarczan pregnenolonu (siarczan 20-okso-5-pregnen-3b-ylu), allopregnanolon (3a-hydroksy-5a-pregnan-20-on) czy DHEA (3ß-hydroksyandrost-5-en-17-on), które są związane z aktywnościami poznawczymi a także regulacją nastroju. Czy poza tym pełni jakieś funkcje- trudno było odpowiedzieć na to pytanie. Wyniki badan na zwierzętach opublikowanych w pierwszym tegorocznym numerze "Science" wskazują, że odpowiedź jest pozytywna. Poziom pregnenolonu bardzo mocno wzrasta w obecnosci 9-tetrahydrokannabinolu (THC). Wzrost ten jest znacznie wyższy w porównaniu do innych testowanych substancji, przede wszystkim leków (~1500% vs 300%). Podwyższony poziom pregnenolonu pod wpływem THC utrzymuje się również istotnie dłużej (2h vs 0.5h). Neurosteroidy, będące pochodnymi pregnenolonu albo nie wykazują statystycznie istotnego wzrostu poziomu w przypadku THC albo jest on znacznie niższy niż w przypadku cząsteczki będącej ich prekursorem. Dalsze badania tego zjawiska pokazały, że produkcja pregnenolonu wzrasta poprzez aktywację receptorów kanabinoidowych typu 1 (CB1). Sam pregnenolon jest natomiast specyficznym inhibitorem tego typu receptorów. Mamy więc tu doczynienia z negatywnym sprzężeniem zwrotnym. Ma ono na celu zabezpieczenie mózgu przed zbyt wysoką aktywacją receptorów CB1 przez THC. Zrozumienie tego mechanizmu może pozwolić nam poszukiwać nowych terapii w leczeniu uzależnienia od THC.

Źródło:

  • Vallée M, Vitiello S, Bellocchio L, Hébert-Chatelain E, Monlezun S, Martin-Garcia E, Kasanetz F, Baillie GL, Panin F, Cathala A, Roullot-Lacarrière V, Fabre S, Hurst DP, Lynch DL, Shore DM, Deroche-Gamonet V, Spampinato U, Revest JM, Maldonado R, Reggio PH, Ross RA, Marsicano G, Piazza PV; Pregnenolone can protect the brain from cannabis intoxication; Science; 2014; 343(6166):94-98

ISSN 1689-7730