Raltegravir - skuteczność leku przeciw HIV07.07.2013

autor: Tomasz Woźniak
słowa kluczowe:

Naukowcy zakończyli ostatni etap pięcioletnich badań leku raltegravir przeciwko wirusowi HIV. Testy prowadzono w dwóch niezależnych, podwójnie randomizowanych testach (BENCHMRK-1 oraz BENCHMRK-2). Badania przeprowadzono na próbie 1012 pacjentów, u których stwierdzono oporność na trzy klasy leków, z 61 różnych lokacji w różnych częściach świata. Obejmowały one podanie raltegraviru lub placebo przez pierwsze 3 lata, a następnie po odślepieniu badania zaoferowano lek wszystkim pacjentom. Po upływie trzech lat w grupie otrzymującej lek 51% pacjentów wykazywało mniej niż 50 kopii wirusa na mililitr, podczas gdy w grupie kontrolnej zaledwie 22%. Tendencja ta była widoczna też po kolejnych dwóch latach badania. Jednocześnie poziom limfocytów CD4 był znacząco większy. W przypadkach niepowodzenia leczenia 64% było spowodowane mutacjami wirusa w obrębie integrazy (głównie w miejscach 155, 148 i 143). Do najczęstszych negatywnych skutków działania leku należały nudności, ból głowy oraz biegunka.

Działanie leku opiera się na inhibicji integrazy wirusa HIV. Integraza odpowiada za włączanie wirusowego materiału genetycznego do ludzkich chromosomów. Lek został zarejestrowany w 2007 roku przez firmę Merck, a od 2011 został dopuszczony do użycia wśród dzieci.

 

Źródło

  • Efficacy and safety of raltegravir for treatment of HIV for 5 years in the BENCHMRK studies: final results of two randomised, placebo-controlled trials http://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099%2813%2970093-8/fulltext

ISSN 1689-7730