Raport Centrum Informacji o Przeziębieniu i Grypie07.02.2012


słowa kluczowe: grypa

W styczniu bierzącego roku zanotowano 116759 przypadków zachorowań na grypę.

Sprawdź liczbę zachorowań w poszczególnych województwach:

Styczeń 2012 01-07.01 08-15.01 16-22.01 23-31.01 Zestawienie
POLSKA 23418 26678 30087 36576 116759
Dolnośląskie: 1483 1878 1654 2141 7156
Kujawsko-Pomorskie: 487 563 621 965 2636
Lubelskie: 444 640 581 697 2362
Lubuskie: 9 8 11 53 81
Łódzkie: 1589 1609 2095 2430 7723
Małopolskie: 4630 3878 4736 5086 18330
Mazowieckie:
5329 6201 6583 6787 24900
Opolskie: 448 647 678 602 2375
Podkarpackie: 739 785 426 978 2928
Podlaskie: 689 509 1778 1421 4397
Pomorskie: 843 1087 1669 2131 5730
Śląskie: 1415 2248 2208 3036 14637
Świętokrzyskie: 8 1 18 6 33
Warmińsko-Mazurskie: 399 573 725 708 2405
Wielkopolskie: 4442 5666 5810 8954
24872
Zachodniopomorskie: 464 385 494 580 1923

Opracowanie Centrum Informacji o Przeziębieniu i Grypie www.centrumgrypa.pl na podstawie danych PZH: www.pzh.gov.pl

ISSN 1689-7730