Raport Centrum Informacji o Przeziębieniu i Grypie07.03.2012


słowa kluczowe: grypa

W lutym bierzącego roku zanotowano 133802 przypadków zachorowań na grypę.

Sprawdź liczbę zachorowań w poszczególnych województwach:

Luty 2012 01-07.02
08-15.02
16-22.02 23-29.02 Zestawienie
POLSKA 33003 36428 30235 34136 133802
Dolnośląskie: 1805 2303 2394 2560 9062
Kujawsko-Pomorskie: 725 821 877 507 2930
Lubelskie: 563 628 506 592 2289
Lubuskie: 18 35 47 24 124
Łódzkie: 2627 2266 1692 1752 8337
Małopolskie: 4856 5716 5226 7028 22826
Mazowieckie: 6608 6956 5731 7096 26391
Opolskie: 847 927 782 763 3319
Podkarpackie: 1059 455 826 522 2862
Podlaskie: 948 1345 1202 1132 4627
Pomorskie: 2506 3904 1963 2676 11049
Śląskie: 2491 2311 2388 2717 9907
Świętokrzyskie: 17 4 6 13 40
Warmińsko-Mazurskie: 638 352 328 962 2280
Wielkopolskie: 6827 7881 570 5231 20509
Zachodniopomorskie: 468 524 497 561 2050

Opracowanie Centrum Informacji o Przeziębieniu i Grypie www.centrumgrypa.pl na podstawie danych PZH: www.pzh.gov.pl

 

ISSN 1689-7730