Raport Centrum Informacji o Przeziębieniu i Grypie07.01.2012


słowa kluczowe:

Znaczny wzrost zachorowań na grypę w grudniu. W okresie od 1 do 22 grudnia 2011 r. odnotowano 88 669 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę, czyli  znacznie więcej niż w listopadzie, kiedy chorowało 72 415 osób.

Analiza danych epidemiologicznych w tym okresie wykazała, że wśród województw z największą liczbą zachorowań znajdują się: mazowieckie – 20 707 przypadków i wielkopolskie – 19 404 przypadków. Natomiast najbardziej odporni okazali się mieszkańcy województw: świętokrzyskiego, gdzie chorowało jedynie 14 osób. W listopadzie również największą medianę zachorowań odnotowały województwa: mazowieckie i wielkopolskie , a najmniejszą świętokrzyskie.

Sprawdź liczbę zachorowań w poszczególnych województwach:

Grudzień 2011 01-07.12 08-15.12 16-22.12 23-31.12 Zestawienie
POLSKA 27421 31957 29291 27872 116541
Dolnośląskie: 2065 2798 2437 1793 9093
Kujawsko-Pomorskie: 633 624 249 424 1930
Lubelskie: 432 641 514 934 2521
Lubuskie: 40 20 7 9 76
Łódzkie: 2461 1691 1754 1854 7760
Małopolskie: 3270 4636 3609 4318 15833
Mazowieckie:
6287 7301 7119 6269 26976
Opolskie: 660 662 719 912 2953
Podkarpackie: 1018 797 765 441 3021
Podlaskie: 839 755 812 740 3146
Pomorskie: 736 1293 775 959 3763
Śląskie: 2616 2679 3121 2281 10697
Świętokrzyskie: 2 5 7 1 15
Warmińsko-Mazurskie: 338 344 290 570 1542
Wielkopolskie: 5621 7099 6684 5974
25378
Zachodniopomorskie: 403 612 429 393 1837

Opracowanie Centrum Informacji o Przeziębieniu i Grypie www.centrumgrypa.pl na podstawie danych PZH: www.pzh.gov.pl

ISSN 1689-7730