Rola witaminy D w leczeniu raka jelita grubego.07.06.2015

autor: lek. Sebastian Woźniak
Zakład Immunologii Nowotworów WCO w Poznaniu, Oddział Chemioterapii WCO w Poznaniu
słowa kluczowe:

Retrospektywne badania wskazują, że osoby z wysokim poziomem 25-hydroxy witaminy D (25(OH)D), chore na raka jelita grubego charakteryzują się dłuższym przeżyciem. Na odbywającym się w Stanach Zjednoczonych  kongresie ASCO (American Society of Clinical Oncology) zaprezentowano pracę, która sprawdziła te doniesienia w terapii przerzutowego raka jelita grubego. Wykorzystano badanie III fazy CALGB/SWOG 80405 porównujące zastosowanie w leczeniu chemioterapii z bewacyzumabem, z cetuksymabem oraz z oboma przeciwciałami. Łącznie w badaniu wzięło udział 1043 chorych. Badano przede wszystkim przeżycie całkowite (OS – overall survival) oraz przeżycie wolne od progresji (PFS – progression-free survival).

 

Przeżycie chorych z wyższym poziomem witaminy D było wyraźnie dłuższe w porównaniu z grupą chorych o niższych poziomach 25(OH)D (32,6 miesiąca vs. 24,5 miesiąca). Podobną zależność zauważono również w przypadku mediany PFS (12,2 miesiąca vs. 10,1 miesiąca). Niższe poziomy witaminy D charakteryzowały chorych o niższym spożyciu witaminy D, w gorszym stanie ogólnym, o wyższym BMI, niższej aktywności fizycznej oraz z mutacją RAS w komórkach guza. Uzyskane wyniki są podstawą do rozpoczęcia badań nad rolą suplementacji witaminy D u chorych na raka jelita grubego.

Źródło:

  • Kimmie Ng et al. “Vitamin D status and survival of metastatic colorectal cancer patients: Results from CALGB/SWOG 80405 (Alliance).” J Clin Oncol 33, 2015 (suppl; abstr 3503)

ISSN 1689-7730