Rumień guzowaty07.06.2013

autor: lek. Sebastian Woźniak
Zakład Immunologii Nowotworów WCO w Poznaniu, Oddział Chemioterapii WCO w Poznaniu
słowa kluczowe:

Niejeden lekarz ma w swojej praktyce do czynienia z badaniami klinicznymi nowych leków. Badany specyfik jest zwykle przetestowany pod względem występowania działań niepożądanych i są one wstępnie znane badaczowi, jednakże co jakiś czas może pojawić się coś nowego. W takiej właśnie sytuacji znalazł się piszący te słowa autor artykułu.

Pacjentka otrzymująca nowe leki przeciwnowotworowe zgłosiła wystąpienie plam na skórze. Plamy były w poziomie skóry, intensywnie czerwone i przy dotyku bolesne. Zlokalizowane były na udach i przedramionach. W sytuacji pojawienia się nowego objawu, wcześniej nie obserwowanego zaleca się przede wszystkim odstawienie leku badanego do czasu stwierdzenia etiologii (przyczyn) zmian. Kolejnym krokiem jest zasięgnięcie opinii specjalisty - w tym wypadku dermatologa. Ja jako onkolog dysponujący z dziedziny dermatologii jedynie czysto podręcznikową wiedzą nie byłem w stanie dopasować objawów do żadnej jednostki chorobowej. Ku mojemu zdziwieniu rozpoznano rumień guzowaty. Czytelnik zapewne zastanawia się po co ten artykuł. Pragnę przedstawić jak bardzo obraz kliniczny danej jednostki chorobowej może się różnić od „podręcznikowego” opisu i jak ważne jest konsultowanie się z właściwym specjalistą.

Rumień guzowaty jest chorobą, w której głównym objawem są ostro zapalne guzy na powierzchni przedniej podudzi. O ile sam charakter zmian był jasny, to jednak lokalizacja u mojej pacjentki całkowicie odbiegała od normy. Okazuje się, że rozszerzenie się tych zmian na kończyny górne i inne miejsca poza podudziami (jak tu – na uda) wskazuje na reakcję alergiczną -  w tym wypadku polekową. Faktycznie reakcja polekowa jest jedną z przyczyn wymienianych przez podręczniki. Zaraz obok: gruźlicy, sarkoidozy, białaczek, chłoniaków, choroby Behceta, chorób tkanki łącznej, przewlekłych schorzeń jelit i infekcji bakteryjnych. Zmianom mogą towarzyszyć bóle głowy, gorączka, biegunka, kaszel i wymioty. Co ciekawe czynnik wywołujący zmiany jest czasami nieznany. Znikają one po okresie 2-6 tygodni, najczęściej samoistnie, chociaż możliwe jest też leczenie tych zmian odpowiednio skorelowane z czynnikiem wywołującym.

W opisywanym przeze mnie przypadku zmiany zniknęły w ciągu 3 tygodni bez leczenia. Zadziwiające jak bardzo można rozszerzyć swoją wiedze po jednej jedynej konsultacji.

Literatura:
Szepietowski J. Reich A. „Leczenie chorób skóry i chorób przenoszonych drogą płciową” PZWL 2008.

 

ISSN 1689-7730