Sekwencjonowanie a leczenie nowotworów14.01.2017

autor: Tomasz Woźniak
słowa kluczowe:

Wieloletnie starania w katalogowaniu mutacji odpowiadających za powstawanie nowotworów pokazały, że pod względem genetycznym nowotwory charakteryzują się bardzo dużą zmiennością. Prócz chemioterapii o szerokim spektrum działania istnieją również terapie celowane o komplementarnym działaniu. Celowane leki przeciwnowotworowe są tworzone w taki sposób by atakować komórki posiadające konkretne, wybrane zmiany genetyczne lub ich produkty. Przykładem takich leków mogą być leki wykorzystujące przeciwciała monoklonalne.

Ze wzlgędu na dużą zmienność genetyczną nowotworów bardzo istotne jest zidentyfikowanie mutacji występujących w tkance nowotworowej. Ciągły rozwój technologii sekwencjonowania oraz ciągle zmniejszający się koszt daje możliwość wykorzystania tych technologii w praktyce klinicznej. W chwili obecnej trwają badania zarówno nad panelami badającymi mutacje w określonych miejscach w genomie jak również technologiami wykorzystującymi sekwencjonowanie całego genomu. Wstępne wyniki są szczególnie optymistyczne dla tych ostatnich. Ponadto uwzględnienie dynamiki zmian genetycznych podczas trwania choroby nowotworowej jest również bardzo obiecującym kierunkiem badań, zwłaszcza jeśli chodzi o dalsze etapy leczenia. Miejmy nadzieję, że za kilka lat terapie nowotworowe wykorzystujące technologie sekwencjonowania przyczynią się do znacznego zwiększenia skuteczności terapii antynowotworowych.

Źródło:

http://journals.plos.org/plosmedicine/article?id=10.1371/journal.pmed.1002189

ISSN 1689-7730