Stop telomerazie - pochodne benzotioksantenu jako potencjalne leki przeciwnowotworowe07.09.2015

autor: Tomasz Woźniak
słowa kluczowe:

Telomery są to skrajne fragmenty chromosomów, które pełnią funkcję ochronną podczas kopiowania. Podczas każdego podziału komórkowego telomery ulegają skróceniu, co ogranicza maksymalna liczbę podziałów komórkowych. Istnieje jednak enzym telomeraza, który może wydłużać telomery. Jest ona produkowana w 85% komórek nowotworowych. Skrajny, kilkusetnukleotydowy fragment telomeru jest jednoniciowy i zabezpieczony przez białka POT1, które ułatwiają działanie telomerazy. Białka te nie mogą wiązać się do telomeru jeśli w jego obrębie pojawiają się G-kwadrupleksy. Kwadrupleksy powstają, kiedy cztery nici bogate w guanozyny oddziaływują ze sobą tworząc G-tetrady, stabilizowane przez jednowartościowe kationy. Wszystko wskazuje na to, że poprzez zwiększenie stabilności kwadrupleksów można utrudnić działanie telomerazy i w ten sposób walczyć z nowotworem. W oparciu o to założenie stworzono związek o nazwie quarfloxin (CX-3543), który przeszedł drugą fazę badań klinicznych. Obecnie naukowcom z Chin i Japonii udało się stworzyć sześć nowych związków - pochodnych benzotioksantenu, z których trzy wykazały szczególne zdolności do inhibowania telomerazy oraz procesu gojenia ran w badaniach in-vitro. Aby opracować skuteczny lek potrzebnych jest więcej badań, ale możemy mieć nadzieję, że zastosowane podejście przyczyni się do powstania kolejnych leków przeciwnowotworowych.

Źródło

  • Sci Rep. 2015 Sep 2;5:13693. doi: 10.1038/srep13693.
    Formation and stabilization of the telomeric antiparallel G-quadruplex and inhibition of telomerase by novel benzothioxanthene derivatives with anti-tumor activity.
    Zhang W1, Chen M1, Ling Wu Y2, Tanaka Y3, Juan Ji Y1, Lin Zhang S1, He Wei C1, Xu Y4.

ISSN 1689-7730