Syntetyczne peptydy likwidują oporne infekcje bakteryjne25.03.2018

autor: Małgorzata Szeląg
Zakład Genetyki Molekularnej Człowieka, Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza
słowa kluczowe:

Syntetyczne peptydy, oparte na naturalnie występujących peptydach przeciwdrobnoustrojowych (AMP), to obiecujące środki przeciwbakteryjne w leczeniu infekcji opornych na znane antybiotyki. De Breij i wsp. (2018) zsyntetyzowali nowe peptydy, oparte na ludzkim AMP (LL-37), o ulepszonym działaniu przeciwdrobnoustrojowym i anty-biofilmowym (SAAP). Najsilniejszy z nich – SAAP-148 – był skuteczny wobec panelu patogenów opornych na wiele leków, w tym izolatu Escherichia coli opornego na kolistynę. SAAP-148 zapobiegał tworzeniu się biofilmu przez Staphylococcus aureus i Acinetobacter baumannii, jak również eliminował utrwalone biofilmy i komórki przetrwalnikowe. Maść zawierająca SAAP-148 całkowicie niwelowała ostre i utrwalone infekcje skórne u myszy wywołane przez oporne na metycylinę S. aureus i A. baumannii. Maść ta wpływała również korzystnie na leczenie zranionej ludzkiej skóry ex vivo.

Źródło:

  • de Breij, A. i wsp. The antimicrobial peptide SAAP-148 combats drug-resistant bacteria and biofilms. Sci. Transl Med. 10, eaan4044 (2018).

 

ISSN 1689-7730