Sztuczny, poprawiony genom drożdży.14.03.2017

autor: Tomasz Woźniak
słowa kluczowe:

Obecnie trwają intensywne prace nad stworzeniem syntetycznego genomu drożdżowego w ramach projektu Sc2.0. W marcu ukazało się kilka publikacji, które opisują sukcesy w uzyskiwaniu kolejnych chromosomów. Syntezowane chromosomy nie są identyczną kopią tych istniejących w naturalnych komórkach, lecz są w specjalny sposób edytowane i modyfikowane. W szczególności usunięte zostały regiony powtarzalne oraz prawie wszystkie introny. Ponadto przeprowadzono szereg innych zmian polegających m. in. na cyrkularyzacji chromosomu, substytucji nukleotydów w celu zwiększenia szybkości translacji czy stabilności, przeniesieniu genów kodujących tRNA do nowego chromosomu, czy wstawieniu sztucznych telomerów. Sprawdzono również, że wprowadzenie sztucznych chromosomów do komórek drożdżowych nie pogarsza żywotności tych komorek. Jednocześnie poznano znaczenie niektórych sekwencji oraz działanie wielu nieznanych dotąd mechanizmów w komórce. Projekt Sc2.0 pozwala na zweryfikowanie założeń dotyczących projektowania syntetycznych chromosomów u organizmów eukariotycznych, co w dłuższym okresie czasu może mieć duży wpływ na medycynę i biologię.

 

ISSN 1689-7730