Dzisiaj jest Światowy Dzień Mózgu: 18.03

W jaki sposób Candida albicans atakuje mózg?07.11.2011

autor: Tomasz Woźniak
słowa kluczowe: grzybica, mózg

Najnowsze doniesienie w PLOS Pathogens [1] opisuje prawdopodobny mechanizm infekcji mózgu przez drożdżaki C. albicans. Rozsiana kandydoza przenoszona za pośrednictwem krwi powoduje śmierć 35% chorych. Połowę przypadków stanowią zakażenia Candida albicans. W chorobie tej komórki grzyba atakują większość organów, w tym mózg. Jest to bardzo poważny problem, zwłaszcza w przypadku niemowląt.

Okazuje się, że komórki grzyba mogą infekować mózg poprzez interakcję z Gp96 - białkiem szoku cieplnego, które jest obecne tylko na powierzchni komórek śródbłonka wyścielającego naczynia w mózgu. Białko Gp96 jest wiązane przez inwazynę Als3 grzyba. Komórki C. albicans mogą również wykorzystywać inwazynę Ssa1, która wiąże się z innym receptorem. Oddziaływania te wywołują endocytozę komórek i w ten sposób otwierają drogę dla infekcji. Niestety w badaniach in vivo delecja Als3 nie wystarcza do zahamowania infekcji, więc najprawdopodobniej wykorzystanie inwazyny Ssa1 oraz innych czynników może kompensować utratę białka Als3.

Naukowcy odkryli też, że dużą rolę w tym procesie odgrywa gen VPS51, którego delecja osłabia możliwości infekcyjne grzyba. Czekamy, aż wyniki tych badań zostaną wykorzystane przy projektowaniu nowych leków i terapii przeciwgrzybiczych.

Literatura:

  • Mechanisms of Candida albicans Traficking to the Brain; PLOS Pathogens; Yaoping Liu, Rahul Mittal, Norma V. Solis, Nemani V. Prasadarao, Scott G. Filler;

ISSN 1689-7730