Wirusy z krwi człowieka18.04.2017

autor: Tomasz Woźniak
słowa kluczowe:

Badania dotyczące obecności różnych wirusów w krwii są niezwykle istotne w odniesieniu do transfuzji. Ze względu na coraz lepszą możliwość wykrywania wirusów lub sekwencji wirusowych, można wykryć znacznie więcej wirusów w oddanej krwii. Niestety znaczny procent dawców jest nosicielami różnych wirusów, w związku z czym istotne jest by ustalić w przypadku których z wirusów dopuszczalne będzie wykorzystanie krwii do transfuzji.

Naukowcy zsekwencjonowali genom dla ponad 8240 osób w celu znalezienia sekwencji wirusowych. Ponieważ sekwencjonowane były krótkie fragmenty DNA, były on następnie zmapowane do referencyjnego genomu ludzkiego. Spośród sekwencji, których nie udało się jednoznacznie zmapować 0,01% stanowią sekwencje wirusowe. Udało się zidentyfikować 94 wirusy, włączając w to 19 ludzkich wirusów DNA, RNA i prowirusów zidentyfikowanych u 42% badanych. Obecność sekwencji wirusów RNA w badanym DNA w przypadku wirusa zapalania wątroby typu C wynika z integracji do genomu natomiast w przypadku sekwencji wirusa grypy wynikało to ze szczepionki wykorzystującej DNA. Okazało się też, że część z wykrytych sekwencji wirusowych pochodzi ze środowiska lub zanieczyszczeń dostępnych komercyjnie odczynników. Ponadto zastosowany rodzaj badań ma duże ograniczenia jeśli chodzi o wykrywanie nowych wirusów w związku z czym w niedalekiej przyszłości możemy spodziewać się dalszych badań w tym kierunku.

Źródło:

  • http://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1006292

ISSN 1689-7730