Dzisiaj jest Światowy Dzień Mózgu: 18.03

Wydajniejsze odróżnicowanie07.10.2013

autor: Marcin Sajek
słowa kluczowe:

Komórki somatyczne mozna odróżnicowac do komórek pluripotencjalnych poprzez egzogenną ekspresję 4 genów- Myc, Oct4, Sox2 i Klf4. Powstaja wtedy tzw. indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste (iPS). Jednak wydajność procesu odróżnicowania jest niska. Badania izraelskich naukowców pokazały, ze mozna ją znacznie zwiększyć poprzez obniżenie ekspresji Mbd3, podstawowego komponentu kompleksu Mbd3/NurD (ang. Nucleosome remodelling and deacylation).Obniżenie ekspresji Mbd3 połączone z nadekspresją 4 w/w genów powoduje niemal 100% efektywność zsynchronizowanego odróżnicowania. Autorzy pokazali, że wiele czynników odpowiedzialnych za odróznicowanie bezpośrednio oddziałuje z Mbd4, który powoduje ich negatywną regulację. Odkrycie to powinno ułatwić zrozumienie procesu odróznicowania oraz pracę z indukowanymi pluripotencjalnymi komórkami macierzystymi.

Literatura:

Rais Y, Zviran A, Geula S, Gafni O, Chomsky E, Viukov S, Mansour AA, Caspi I, Krupalnik V, Zerbib M, Maza I, Mor N, Baran D, Weinberger L, Jaitin DA, Lara-Astiaso D, Blecher-Gonen R, Shipony Z, Mukamel Z, Hagai T, Gilad S, Amann-Zalcenstein D, Tanay A, Amit I, Novershtern N, Hanna JH; Deterministic direct reprogramming of somatic cells to pluripotency; Nature. 2013; 502(7469):65-70

ISSN 1689-7730