Wykrywanie chorób odkleszczowych za pomocą metod biologii molekularnej.10.11.2016

autor: Tomasz Woźniak
słowa kluczowe:

Obecnie dysponujemy ograniczoną informacją o zasięgu i występowaniu chorób odkleszczowych innych niż borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu. Jednocześnie w 2009 roku odnotowano 1.1 miliona ugryzień przez kleszcza w 2009 roku tylko na terenie samej Holandii. W związku z tym naukowcy przeprowadzili badania dotyczące wykrywania chorób przenoszonych odkleszczowo. Przebadano 314 kleszczy oraz 626 próbek krwii wykorzystując takie metody jak PCR, real-time PCR i RLB (ang. reverse line blotting).

Przebadane kleszcze były w różnym stopniu zainfekowane patogenami:

  • Borrelia burgdorferi - 29%
  • Candidatus Neoehrlichia mikurensis - 5,4%,
  • Anaplasma phagocytophilum - 1,0%
  • Rickettsia - 22%
  • Babesia - 3,5%
  • Borrelia miyamotoi - 2,3%

Wśród kleszczy przenoszących B. burgdorferi, 33% jest również nosicielami innego patogenu, a 47 % nie jest nosicielami żadnego z wymienionych.

Podczas badania krwi u chorych u których występował charakterystyczny dla boreliozy rumień wędrujący wykazały, że tylko w jednym z 291 przypadków udało się wykryć DNA bakterii w krwii. Inne patogeny udało się wykryć w 2,7% próbek od osób u których wywtąpił rumień i 2,4% wszystkich próbek. Niestety nie udało się znaleźć zależności pomiędzy wykryciem tych koinfekcji a objawami klinicznymi, możliwe że ze względu na łagodność objawów. W przypadku pacjentów u których jednocześnie występował rumień i wykryto koinfekcję objawy były nieodróżnialne od pacjentów bez koinfekcji. Prawdopodobnie obecnie dostępne testy nie pozwalają na wystarczające wykrywanie zakażeń patogenami innymi niż B. burgdorferi i uzyskanie bardziej dokładnych wyników będzie możliwe dopiero po opracowaniu skuteczniejszych metod detekcji.

Źródło:

  • http://journals.plos.org/plosntds/article?id=10.1371/journal.pntd.0005042

ISSN 1689-7730