Wzrost "w spadku" po rodzicach- uwarunkowania genetyczne wzrostu07.10.2014

autor: Katarzyna Tomczak
słowa kluczowe:

Jak każdy z nas może się domyślić, wzrost jest jedną z cech fenotypowych dziedziczonych po rodzicach. Na pierwszy rzut oka oraz za pomocą opracowanych specjalnych wzorów, w miarę łatwo można oszacować jak bardzo wysokie będą nasze dzieci przy założeniu ich prawidłowego rozwoju. Ostatnie badania naukowe potwierdzają, że w 80% wzrost determinowany jest przez DNA, a za pozostałe 20% odpowiadają dieta oraz czynniki środowiskowe. Zaskakujące? – ależ nie! Jednakże do tej pory profil genetyczny wskazujący na różnice we wzroście nie został w pełni scharakteryzowany.  Najnowsze wyniki badań opublikowane w Nature Genetics, przeprowadzone na ponad 250 tysięcy osobach przez konsorcjum The International Genetic Investigation of Anthropometric (GIANT) znacznie rozszerzyły wiedzę w zakresie biologii wzrostu. Wcześniejsze doniesienia wskazywały tylko na grupę genów zaangażowanych we wzrost. W tym przypadku, dysponując znacznie większą liczbą próbek, naukowcy zidentyfikowali ponad 697 wariacji genów biorących swój udział w determinowaniu wzrostu, pozwalając wyjaśnić jak powszechnie występujące różnice genetyczne wpływają na ten proces. Badania wyłoniły m.in. geny oraz ścieżki ważne dla wzrostu w okresie dziecięcym. Ponadto, wskazano na ważność genów m.in. zaangażowanych w regulację wzrostu szkieletu, metabolizm kolagenu, jak również zaproponowano tzw. „geny kandydujące”, które potencjalnie mogą być odpowiedzialne za niewyjaśnione do tej pory zespoły nieprawidłowości w rozwoju szkieletu u dzieci. Naukowcy dostarczyli bogatą listę genów oraz ścieżek, które będą podstawą nie tylko do dalszych badań nad biologią wzrostu, ale przede wszystkim do badań nad  chorobami związanymi ze wzrostem ludzkiego szkieletu.

Źródło:

  • Wood AR et al. Defining the role of common variation in the genomic and biological architecture of adult human height; Nature Genetics 2014, Oct 5.

ISSN 1689-7730