Zachorowania na grypę i przeziębienia07.11.2011


słowa kluczowe: grypa

Nadszedł sezon zwiększonych zachorowań na grypę. We wrześniu bierzącego roku zarejestrowano 40 685 zachorowań i podejrzeń zachorowań, natomiast w październiku już 92 722 zachorowania lub podejrzenia zachorowania. W związku z tym, w obecnym numerze IGM publikujemy dane udostępnione nam przez Centrum Informacji o Przeziębieniu i Grypie.

Liczba zachorowań na grypę

Październik 2011 01-07.10 08-15.10 16-22.10 23-31.10 Zestawienie
POLSKA 19376 20987 25403 26956 92722
Dolnośląskie: 1350 1867 1622 1894 6733
Kujawsko-Pomorskie: 184 171 277 488 1120
Lubelskie: 393 278 302 376 1349
Lubuskie: 7 25 42 7 81
Łódzkie: 672 1246 1202 1501 4621
Małopolskie: 2437 2540 4250 3515 12742
Mazowieckie:
6076 5773 5950 6629 24428
Opolskie: 441 469 560 795 2265
Podkarpackie: 183 360 528 451 1522
Podlaskie: 360 601 944 714 2619
Pomorskie: 501 540 618 715 2374
Śląskie: 1597 1672 2422 2847 8538
Świętokrzyskie: 3 6 4 9 22
Warmińsko-Mazurskie: 263 283 346 407 1299
Wielkopolskie: 4501 4836 5853 6186
21376
Zachodniopomorskie: 411 320 483 421 1635

Opracowanie Centrum Informacji o Przeziębieniu i Grypie www.centrumgrypa.pl na podstawie danych PZH: www.pzh.gov.pl

ISSN 1689-7730