Żołądek „na szkiełku”, czyli pierwszy trójwymiarowy model żołądka in vitro!07.11.2014

autor: Katarzyna Tomczak
słowa kluczowe:

Naukowcy z Cincinnati Children’s Hospital Medical Center w USA wyhodowali w laboratorium pierwszą miniaturową wersję żołądka, zwaną gastric organoids. Przy wykorzystaniu pluripotencjalnych komórek macierzystych, znanych ze zdolności do różnicowania do dowolnego typu komórki dorosłego organizmu (z wyjątkiem łożyska), wygenerowali w pełni funkcjonalną ludzką tkankę żołądka. „Mini żołądek”, tu taj  zgrupowania komórek żołądka są bezcennym materiałem mającym ogromny potencjał nie tylko w medycynie regeneracyjnej, ale także jako platforma do testowania leków, oraz do badania wczesnego rozwoju raka żołądka i chorób powiązanych z cukrzycą. Co ważne, wykorzystanie wyhodowanych in vitro ludzkich mini organów dodatkowo przyczyni się do znacznego zmniejszenia eksperymentów na modelach zwierzęcych. Jest to ważne nie tylko ze względów humanitarnych, ale także pozwoli wyeliminować różnice międzygatunkowe, czyli pozwoli na precyzyjne zbadanie mechanizmów leżących u podstaw rozwoju żołądka oraz powiązanych z nim chorób - bezpośrednio u człowieka. Przedstawiony w tej pracy model żołądka jest cennym narzędziem do odkrycia tajemnic leżących u podstaw formowania żołądka na wczesnym etapie rozwoju oraz odkrycia mechanizmów odpowiedzialnych za nie-/prawidłowy jego rozwój. Ważnym aspektem jest także wykorzystanie tego modelu do badań mechanizmu infekcji przez bakterię Helicobacter pylori oraz powiązanym z tym rozwojem nowotworu żołądka.

Źródło:

 

  • McCracken KW et al. Modelling human development and disease in pluripotent stem-cell-derived gastric organoids. Nature. 2014 Oct 29.

 

ISSN 1689-7730