14.01.2017Nr 98

  1. Neuroblastoma - nowe nadzieje podczas nawrotów choroby dzięki sekwencjonowaniu tuż przed leczeniem
    Tomasz Woźniak

    Nerwiak zarodkowy (ang. neuroblastoma) to trudny do wyleczenia nowotwór tkanki nerwowej, który dotyka głównie dzieci w wieku do pięciu lat. Najnowsze badania pokazują, że podczas nawrotu choroby komórki nowotworowe często ...

  2. Sekwencjonowanie a leczenie nowotworów
    Tomasz Woźniak

    Wieloletnie starania w katalogowaniu mutacji odpowiadających za powstawanie nowotworów pokazały, że pod względem genetycznym nowotwory charakteryzują się bardzo dużą zmiennością. Prócz chemioterapii o szerokim spektrum działania istnieją również terapie celowane ...