14.03.2017Nr 100

 1. Inhibitory JNK wspomagają odporność przeciwgrzybiczą
  Małgorzata Szeląg

  Inwazyjne zakażenia grzybicze, w szczególności spowodowane przez Candida albicans, zabijają rocznie około 1,5 miliona osób na całym świecie. Obecne leki są stosunkowo toksyczne, a ich oporność na infekcje grzybicze jest ...

 2. Nowe spojrzenie na astmę.
  Tomasz Woźniak

  Naukowcy badający ciężke przypadki astmy odkryli, że istotną rolę w procesie choroby pełnią komórki NK (ang. Natural Killer). Komórki NK u chorych mniej skutecznie niszczą komórki celu pomimo wydzielania większej ...

 3. Sztuczny, poprawiony genom drożdży.
  Tomasz Woźniak

  Obecnie trwają intensywne prace nad stworzeniem syntetycznego genomu drożdżowego w ramach projektu Sc2.0. W marcu ukazało się kilka publikacji, które opisują sukcesy w uzyskiwaniu kolejnych chromosomów. Syntezowane chromosomy nie są ...