18.08.2017Nr 105

  1. Blokada receptora CRHR2 zapobiega niewydolności serca
    Małgorzata Szeląg

    Pomimo poprawy w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego, prognoza uniknięcia niewydolności serca pozostaje słaba. W celu identyfikacji potencjalnych nowych celów terapeutycznych Tsuda i wsp. zastosowali mysi model wykorzystujący ucisk i zwężenie ...

  2. Wyciąg z brokułu obniża poziom glukozy
    Małgorzata Szeląg

    Uregulowanie podwyższonej produkcji glukozy w wątrobie u chorych na cukrzycę typu 2 (T2D) stanowi atrakcyjne podejście terapeutyczne. Axelsson i wsp. jako pierwsi podjęli ten temat wykonując analizę ekspresji genów wątroby ...