21.10.2017Nr 107

 1. Nowy lek na śpiączkę afrykańską
  Tomasz Woźniak

  Śpiączka afrykańska to śmiertelna choroba wywoływana przez różne gatunki świdrowca Trypanosoma. Przez lata jedyna dostępna terapia bazowała na leku opartym na związku arsenu, którego stosowanie kończyło się śmiercią u 5% ...

 2. Candida albicans - jak oporność to na całego
  Tomasz Woźniak

  Naukowcy odkryli, że nabycie oporności na leki przez grzyby Candida albicans powoduje jednoczesną oporność na naturalne mechanizmy obronne człowieka. Najczęstsza terapia przeciw C. albicans obejmuje podanie flukonazolu. Lek ten hamuje ...

 3. Choroby neurologiczne – wyleczyć zespół Retta
  Małgorzata Szeląg

  Zespół Retta (RTT) to neurologiczne zaburzenie rozwojowe o podłożu genetycznym. Spowodowane jest mutacjami o charakterze utraty funkcji w genie na chromosomie X. Gen ten koduje białko wiążące metylo-CpG 2 (MECP2). ...

 4. Terapeutyki oparte na RNA o zwiększonej skuteczności
  Małgorzata Szeląg

  Istniejące antysensowne oligonukleotydy terapeutyczne (ASO) – takie jak mipomersen – składają się z licznych stereoizomerów, które mogą ograniczyć skuteczność działania leczniczego. Iwamoto i wsp. zaproponowali nową metodę w celu wytworzenia ...