21.11.2017Nr 108

  1. Trodusquemina - super lek na chorobę wieńcową?
    Tomasz Woźniak

    Możliwe, że udało się stworzyć skuteczny lek na jedną z chorób cywilizacyjnych. Trodusquemina - bo o tą substancję chodzi inhibuje aktywność białka forsfatazy tyrozyny 1B (PTP1B). Białko to jest głównym ...

  2. Testy kliniczne fazy I szczepionki na wirusa Ebola zakończone.
    Tomasz Woźniak

    Przetestowano immunogeniczność i bezpieczeństwo szczepionki na wirusa Ebola z Zaire. Szczepionka o numerze rVSVΔG-ZEBOV-GP okazała się zarówno bezpieczna jak i skuteczna we wzbudzaniu odpowiedzi immunologicznej. Badania przeprowadzono na grupie 115 ...