25.03.2018Nr 112

 1. Terapia inhalacyjna w leczeniu niewydolności serca
  Małgorzata Szeląg

  Dostarczanie leków drogą inhalacji jest powszechnie stosowane w zaburzeniach układu oddechowego, tj. astma czy POChP. Do tej pory nie zbadano możliwości terapeutycznego działania inhalacji w chorobach układu sercowo-naczyniowego. Miragoli i ...

 2. Syntetyczne peptydy likwidują oporne infekcje bakteryjne
  Małgorzata Szeląg

  Syntetyczne peptydy, oparte na naturalnie występujących peptydach przeciwdrobnoustrojowych (AMP), to obiecujące środki przeciwbakteryjne w leczeniu infekcji opornych na znane antybiotyki. De Breij i wsp. (2018) zsyntetyzowali nowe peptydy, oparte na ...

 3. Identyfikacja biomarkerów krwi w leczeniu choroby Alzheimera
  Małgorzata Szeląg

  Opracowanie minimalnie inwazyjnej, opłacalnej i niezawodnej metody diagnozowania wczesnego stadium choroby Alzheimera jest jednym z głównych trendów w badaniach nad chorobami neurodegeneracyjnymi. Opierając się na wcześniejszych pracach, Nakamura i wsp. ...

 4. Inhibicja ubikwitynacji jako nowa terapia antynowotworowa
  Małgorzata Szeląg

  Aberracje w systemie ubikwityna/proteasom, który utrzymuje homeostazę białek komórkowych, są zaangażowane w rozwój i progresję guzów. Hyer i wsp. zidentyfikowali pierwszy w swojej klasie inhibitor enzymu aktywującego ubikwitynację o nazwie ...