26.07.2018Nr 116

 1. Przywracanie aktywności p53 w leczeniu ostrej białaczki szpikowej
  Małgorzata Szeląg

  W ostrej białaczce szpikowej (ang. accute myeloid leukemia – AML) bardzo często dochodzi do inaktywacji białka p53, będącego supresorem nowotworowym. Przyczyną jest nadekspresja MDMX i/lub MDM2 działających jako endogenne inhibitory ...

 2. Metabolizm glutaminy a leczenie cukrzycy typu II
  Małgorzata Szeląg

  Obniżenie poziomu podwyższonej sygnalizacji glukagonu u pacjentów z cukrzycą jest atrakcyjną strategią leczenia hiperglikemii. Używając mysich pierwotnych hepatocytów Miller i wsp. wykazali kluczowy wkład glutaminy w nowo syntezowaną glukozę w ...

 3. Malaria – wskazówki dotyczące projektowania szczepionek
  Małgorzata Szeląg

  Szczepienie atenuowanymi sporozoitami zarodźca sierpowatego (Plasmodium falciparum, PfSPZ) – jednego z 4 głównych gatunków Plasmodium wywołujących malarię u ludzi charakteryzuje się silną odpowiedzią immunologiczną. Jednak specyficzni mediatorzy tej ochronnej odpowiedzi ...