17.01.2019Nr 120

  1. Leki na niewydolność serca w leczeniu medulloblastomy (rdzeniaka zarodkowego)
    Małgorzata Szeląg

    Rdzeniak zarodkowy jest najczęstszym nowotworem ośrodkowego układu nerwowego u dzieci, który rozwija się głównie w móżdżku. Istnieje duże zapotrzebowanie na nowoczesne terapie poprawiające przeżycie pacjentów i ograniczające powikłania związane z ...

  2. Przekierowanie aktywności komórek T w guzach litych
    Małgorzata Szeląg

    W porównaniu z hematologicznymi nowotworami złośliwymi, przekierowanie aktywności limfocytów T, aby rozpoznawały komórki guzów litych wciąż pozostaje wyjątkowo skomplikowane. Główną przyczyną jest brak specyficznych antygenów ograniczających się wyłącznie do guzów ...