07.07.2010Numer dwudziesty

 1. Od redakcji

  Szanowni Państwo Serdecznie zapraszam do lektury dwudziestego numeru IGM Internetowej Gazety Medycznej. Możecie w nim przeczytać o oparzeniach, udziale tRNA w powstawaniu nowotworów. Opublikowaliśmy również omówienie artykułu poświęconego przewlekłej boreliozie, ...

 2. Oparzenia
  lek. Sebastian Woźniak

  Oparzenia to bardzo bolesne uszkodzenie skóry lub głębiej położonych tkanek i narządów wywołane najczęściej czynnikiem termicznym. Istnieją też oparzenia wywołane prądem elektrycznym, substancjami chemicznymi lub promieniowaniem, ale w codziennym życiu ...

 3. Udział tRNA w patogenezie nowotworów

  Marcin Sajek

  Ryc. Struktura tRNA, PDBID: 6TNA, wizualizacja z użyciem Accelrys Discovery Studio. Informacja genetyczna przenoszona jest przez kwasy nukleinowe, należą do nich RNA (kwas rybonukleinowy) i DNA (kwas deoksyrybonukleinowy). DNA trwale ...

 4. Dowody na istnienie przewlekłej boreliozy? Omówienie artykułu.

  Tomasz Woźniak

  Ryc. Zdjęcie krętka boreliozy, wykonane przez Centers for Disease Control and Prevention. W majowym wydaniu „Interdisciplinary Perspectives on Infectious Diseases” ukazał się artykuł doktora Daniela J. Cameron „Proof That Chronic ...

 5. Płodność- uzupełnienie artykułu
  Joanna Taraszkiewicz

  W poprzednim numerze opublikowaliśmy artykuł dotyczący płodności. Ponieważ wiele z użytych pojęć było dość skomplikowanych w bieżącym numerze publikujemy słowniczek pojęć związanych z płodnością. ANDROPAUZA - okres przekwitania mężczyzn, związany ...

 6. Sprawozdanie z konferencji "Next Generation Sequencing 2010 – trendy światowe i przyszłość technologii w Polsce"

  21 czerwca 2010 r. w Warszawie odbyła się konferencja dotycząca tematyki sekwencjonowania genomu ludzkiego. Wydarzenie miało wymiar międzynarodowy, centrum konferencyjne gościło pod swoim dachem prelegentów z wielu krajów Europy Zachodniej ...